11NTG

Year: 2023

Location: Gò Vấp

Area: 1500m2

Vikings Esports Stadium l 2O23 – dự án thiết kế cải tạo một nhà kho cũ thành một không gian đa chức năng