NHT Apartment

Year: 2O17

Location: Nguyễn Huy Tưởng - Bình Thạnh - Sài Gòn

Area: 342,7m2